PŮJČOVNA STŘEŠNÍCH
BOXŮ

PŮJČOVNÍ ŘÁD BOXŮ

Podmínky zapůjčení

 

  1. Zákazník při zapůjčení předkládá jeden doklad prokazující jeho totožnost (OP, ŘP, cestovní pas, rodný list).
  2. Zákazník uhradí za vypůjčené autopříslušenství vratnou zálohu a půjčovné ve výši dle platného ceníku.
  3. Minimální účtovaná sazba za zapůjčení jsou 3 dny. Při objednávce zapůjčení autoboxů a nosičů kol, zákazník zaplatí půjčovné dopředu (např. 10 dnů - 800 Kč).
  4. Na přání zákazníka autopříslušenství namontujeme zdarma.
  5. Zákazník je povinen vrátit zapůjčené autopříslušenství ve sjednaném termínu. V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčené autopříslušenství ve sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení.
  6. V případě, že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení autopříslušenství, nebo vrátí autopříslušenství před sjednaným termínem vrácení nemá nárok na vrácení poměrné částky půjčovného.
  7. Zákazník vrací autopříslušenství zbavené všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečištěného autopříslušenství je zákazník povinen uhradit poplatek 300,-Kč s DPH na náklady čištění.
  8. Při vrácení autopříslušenství je zákazníkovi vrácena záloha za zapůjčení.
  9. V případě poškození či ztráty zapůjčeného autopříslušenství bude při vrácení zálohy za zapůjčení vyúčtována náhrada škody. Výše náhrady za poškození se bude určovat individuálně dle poškození autopříslušenství a výši stanoví pronajímatel.